Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

VERA Kjemikalietank

VERA Kjemikalietanker er produsert for barske norske forhold og tilpasset industriens krav til drifts- og servicevennlighet. Våre tanker tilfredsstiller miljødepartementets tankforskrift,  og skreddersys ditt anlegg for effektiv drift.

Godkjent i henhold til tankforskriften

Dimensjonert for vind- og snølaster og egenvekt på væske

Produseres på spesifikasjon

Vi har levert en 35 m3 formiat tank til Avinor Rørvik for lagring av avisingvæske Aviform L-50. Tanken har er dobbeltvegget med kontinuerlig lekkasjeovervåking. Vera Tank ble valgt som leverandør av komplett løsning. Tanken er levert med nødvendige barrierer samt pumpe betongfundament.

Vera Tank står for komplett leveranse med blant annet pumper, styresystem, rørføringer og teknisk barrierer. I tillegg til montasje og beregning av betongfundament.

- Formiat tank 35m3 til Avinor Rørvik