Chat with us, powered by LiveChat

Du har ingen produkter i handlekurven.

VERA Risikoanalyse

Velkommen til vårt verktøy for risikoanalyse.
Du får tilgang ved å LOGGE INN HER


Hvorfor trenger du en risikoanalyse?

Er du tankeier eller bruker er du ansvarlig for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier.

Dette kravet har hjemmel i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, samt Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 18. For mer informasjon se vår veileding her !  Risikoanalysen er underlagt krav om årlig revisjon.

Les mer om lovdata her!
Les Miljødirektoratet sin Veiledning til Tankforskriften her!

Risikoanalysen du skal gjøre nå, avgrenser seg til:

 1. Ytre miljø – Forurensningsforskriften
 2. Brann og sikkerhet – Forskrift om håndtering av farlig stoff
 3. Personskader – Arbeidsmiljøforskriftene
 4. Kvalitet på drivstoff

For risikoanalyse av bensin- og kjemikalielagring, ta kontakt her.

Risikoanalysen begynner med å identifisere mulige risikoer for uønskede hendelser.
Deretter skal det bestemmes en tallkarakter for sannsynligheten for at den aktuelle risikoen kan inntreffe. Dette gjøres på en skala fra 1 til 5 der tallkarakterene representerer følgende:

 1. Veldig lav sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe
 2. Lav sannsynlighet
 3. Moderat sannsynlighet
 4. Høy sannsynlighet
 5. Veldig høy sannsynlighet

Deretter skal det bestemmes en tallkarakter for omfanget av konsekvensen som vil følge hvis hendelsen inntreffer. Dette gjøres også på en skala fra 1 til 5 der tallkarakterene representerer:

 1. Ubetydelig konsekvens
 2. Liten konsekvens
 3. Moderat konsekvens
 4. Alvorlig konsekvens
 5. Veldig alvorlig konsekvens

Merk følgende momenter som vil skjerpe konsekvenskarakteren:
Nærhet til vassdrag, nærhet til offentlig infrastruktur, drikkevanns- eller grunnvannsinteresser.
Se kommunens MOB-kart for verneverdige naturområder

Når sannsynlighet og konsekvens er avdekket, vil rapporten gi råd om:

 • Hvilke risikoer det er unødvendig å gjøre tiltak for
 • Hvilke risikoer som man bør vurdere å gjøre tiltak for
 • Hvilke risikoer som utløser at det er absolutt nødvendig å foreta tiltak for å redusere risikoen til akseptabelt nivå.

VERA Risikoanalyse sansynlighet konskevens