Du har ingen produkter i handlekurven.

VERA Risikoanalyse

Velkommen til vårt verktøy for risikoanalyse.
Du får tilgang ved å LOGGE INN HER


For en tankeier eller bruker er det krav om å utføre og vedlikeholde en risikoanalyse for lagringen.

Les mer om lovdata her!
Les Miljødirektoratet sin Veiledning til Tankforskriften her!

Risikoanalysen du skal gjøre nå, avgrenser seg til:

 1. Ytre miljø – Forurensningsforskriften
 2. Brann og sikkerhet – Forskrift om håndtering av farlig stoff
 3. Personskader – Arbeidsmiljøforskriftene
 4. Kvalitet på drivstoff

For risikoanalyse av bensin- og kjemikalielagring, ta kontakt her.

Risikoanalysen begynner med å identifisere mulige risikoer for uønskede hendelser.
Deretter skal det bestemmes en tallkarakter for sannsynligheten for at den aktuelle risikoen kan inntreffe. Dette gjøres på en skala fra 1 til 5 der tallkarakterene representerer følgende:

 1. Veldig lav sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe
 2. Lav sannsynlighet
 3. Moderat sannsynlighet
 4. Høy sannsynlighet
 5. Veldig høy sannsynlighet

Deretter skal det bestemmes en tallkarakter for omfanget av konsekvensen som vil følge hvis hendelsen inntreffer. Dette gjøres også på en skala fra 1 til 5 der tallkarakterene representerer:

 1. Ubetydelig konsekvens
 2. Liten konsekvens
 3. Moderat konsekvens
 4. Alvorlig konsekvens
 5. Veldig alvorlig konsekvens

Merk følgende momenter som vil skjerpe konsekvenskarakteren:
Nærhet til vassdrag, nærhet til offentlig infrastruktur, drikkevanns- eller grunnvannsinteresser.
Se kommunens MOB-kart for verneverdige naturområder

Når sannsynlighet og konsekvens er avdekket, vil rapporten gi råd om:

 • Hvilke risikoer det er unødvendig å gjøre tiltak for
 • Hvilke risikoer som man bør vurdere å gjøre tiltak for
 • Hvilke risikoer som utløser at det er absolutt nødvendig å foreta tiltak for å redusere risikoen til akseptabelt nivå.

VERA Risikoanalyse sansynlighet konskevens

Varen er lagt i handlekurven

Vi anbefaler:

  Spillsett på hjul mobil

  Spillsett absorbent med hjul

  5.250,00
  VIS MEG
  Spillsett på hjul mobil

  Spillsett absorbent med hjul

  5.250,00
  VIS MEG

  Filterinnsats 70 l/min vann og partikkel 10 minkron absolutt

  525,00
  VIS MEG

  Filterinnsats 70 l/min vann og partikkel 10 minkron absolutt

  525,00
  VIS MEG