Container

Vi leverer VERA Containertank 10-40 fot (tank i container) som gir trygg og sikker lagring av drivstoff. Leveres med tank for kun diesel eller diesel sammen med AdBlue i frostfritt rom.