facebook_pixel

Ny tankforskrift!

Meld deg på nyhetsbrev

Vera Tank med gode tanker i 50 år

Tekniske løsninger som varer

 

Vera Tank AS er en ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier.

Tilbakeblikk.

Tar vi et historisk tilbakeblikk ble virksomheten etablert så langt tilbake som i  i 1914, under navnet Vera Fedtrafineri. I 1930 årene var Vera en del av Jotun, da som leverandør av oljer. Navnet ble så endret til Vera Fabrikker. Selskapet hadde i årenes løp flere eiere, både norske og utenlandske. I 1968 ble de første glassfibertankene produsert, og kjernevirksomheten var tanker til lagring av petroleumsprodukter. I 2002 overtar en del ledende ansatte selskapet, som får navnet Vera Fiberglass. Og endelig, i 2009 etableres Vera Tank AS, som en videreføring av Vera Fiberglass. Selskapet har således en mer enn 100 år lang stolt historie å vise til.

Gode tekniske løsninger.

De siste årene har Vera Tank utvidet produktspekteret, og leverer nå tanker i de fleste materialer; glassfiber og flere stål- og plastkvaliteter. Vårt fokus er å gi markedet gode tekniske løsninger og kvalitet som varer over tid. Vår produktutvikling motiveres av våre krevende kunder og deres ønsker om brukervennlige og effektive produkter. God kompetanse og erfaring sikrer de riktige tankløsninger i samarbeid med kunden. Vårt hovedkontor ligger fremdeles i Sandefjord. I dag er selskapet medlem av Grønt punkt, er sertifisert som miljøfyrtårn og har en trippel A rating fra Standard & Poor.

 

«Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år og vi etterstreber å møte markedets behov og ønsker» – Christen Røhnebæk, daglig leder.

 

Kunden i fokus.

Vi er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø – og luftfart. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss, samt være oppdatert på teknologiske løsninger. Våre kunder skal være trygge på at produktene blir levert i henhold til lover, forskrifter og de krav som stilles fra kundene.

 

Et godt team.

Vera tank sin positive utvikling skyldes et godt team med service- og kundeorienterte medarbeidere som jobber motivert og engasjert mot et felles mål om å levere produkter vi er stolte av. Vi legger stor vekt på nyskapning og utvikling for hele tiden å kunne tilby våre kunder god oppfølging og de beste løsninger.

 

Med fokus på sikker lagring og transport ser Vera Tank mot fremtiden!

 

2130559808_green_dot_logo        aaa       logo2008

Finn oss i Google maps

Postadresse:

Postboks 1027
3204 SANDEFJORD

Besøksadresse:

Nordre Fokserød 13b
3241 SANDEFJORD

Leveringadresse:

Tankservice AS
Katralveien 90
1814 Askim

Tlf: 41 06 06 00