Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

VERA Drivstoffanlegg – etablering av selvbetjent bensinstasjon #2av5

Vi har tidligere skrevet om hvordan drivstoffmarkedet i Norge har utviklet seg og de muligheter som ligger i det. I denne artikkelen ønsker vi å fortelle litt om hva man må tenke på i forbindelse med etablering av Valdres-anlegg.

Marked i Norge for ubemannede, selvbetjente drivstoffanlegg

Mange har identifisert at det er et marked i Norge for ubemannede, selvbetjente drivstoffanlegg. Og Valdres-anlegg fra Vera Tank er et eksempel på et slikt anlegg. Slike anlegg har mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle bemannede bensinstasjoner. Vi får mange henvendelser rundt etablering av flyttbare drivstoffautomater og selvbetjente bensinstasjoner. Mange tror nok at et slikt anlegg er en mindre investering enn hva det faktisk er. Det betyr at noen  har en forretningsmodell som dessverre viser seg å ikke være lønnsom.

Investering i avansert infrastruktur

Det å etablere og drifte en bensinstasjon, selvbetjent eller ei, er en investering i avansert infrastruktur som trenger oppfølging. Man skal selge noe i bulk, altså uten emballasje, varen og lagringen av den medfører eksplosjonsfare og det hele skal foregå uten kompetent bemanning tilstede.  Å selge drivstoff er noe av det mest regulerte bransjeområde vi har i Norge.

Reguleringer fra myndighetene

Å selge i bulk til forbruker er en aktivitet som er regulert fra myndighetene. Det er krav om sertifiserte MID-godkjente dispensere slik at Justervesenet kan gjøre kontroller slik at ingen kunder blir lurt.  Slike dispensere skal kontrolleres og om nødvendig kalibreres med to års mellomrom. Så er det lagring av bensin utendørs. DSB har strenge krav til hvordan slik lagring og omtapping skal foregå for å sikre at det ikke er fare for eksplosjon eller brann med potensielle skader eller tap av menneskeliv som resultat. Så både design, konstruksjon, produksjon, etablering og drifting av slike anlegg er svært strengt regulert. Det neste er at det skal foregå en transaksjon, en overføring av penger fra forbruker til en selger. En utendørs selvbetjent betalingsterminal er underlagt strenge krav både fra bankvesenet og myndighetene.

Tilsyn av drivstoffanlegg

Når du har anskaffet og etablert et slikt anlegg kan du få mange ulike aktører på besøk som ønsker å gjøre tilsyn for å sjekke at alt er i orden med anlegget ditt. Det være seg EL-tilsynet, de er opptatt av at kravene til eksplosjonsvern, det man kaller EX og ATEX, er fulgt opp. DSB v/Brannvesenet vil sjekke at forskrifter under Eksplosjonsvernloven er ivaretatt, og at HMS-krav, arbeidsmiljøforskriftene og Internkontrollforskriften er fulgt. Miljødirektoratet v/Fylkesmannen vil sjekke at anlegget ikke medfører en forurensningsfare og Justervesenet vil sjekke at salget foregår iht de krav som de er satt til å overvåke.

Muligheter gjennom statlig støtteordninger

Oppsummert betyr dette at å anskaffe en slik infrastruktur uten rett potensiale i omsetning er en utfordring. For de med lavt potensiale er det allikevel muligheter gjennom statlige støtteordninger.

 

Tidligere artikler i denne serien:

VERA Drivstoffanlegg – nye muligheter i drivstoffmarkedet #1av5

VERA Drivstoffanlegg – støtteordninger #3av5

VERA Drivstoffanlegg – alternativer til Valdres-anlegg #4av5

VERA Drivstoffanlegg – anskaffelse av Valdres-anlegget #5av5

 

Ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer ditt behov!