Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Tankløsning for drivstoff i container

Diesel og AdBlue, – ja takk begge deler!

Skanska har tatt i bruk den nye containeren på prosjektet E18 Bommetad-Farrsieidet, hvor de bl.a har hatt sin mobile knuseenhet. (Bilde fra bygg.no, fotograf Arve Brekkhus) 

Skanska har tatt i bruk container fra Vera Tank på prosjektet E18 Bommetad-Farrsieidet, hvor de har brukt sin mobile knuseenhet.

Stadig strengere myndighetskrav

Det blir stadig strengere regler rundt oppbevaring av drivstoff ute på anlegg. Skanska har tatt i bruk en containerløsning fra Vera Tank som kombinerer oppbevaring av diesel og AdBlue-tilsetning.

Det er Skanska IBMs mobile knusevirksomhet som har investert i en mobil containerløsning.

«Vi reiser mye rundt om på ulike prosjekter og lokasjoner over store deler av landet. Det er kommet på plass nye krav og regler som må følges og ikke minst er krav til renere drivstoff og bruk av AdBlue-tilsetning nødvending ved bruk av nye maskiner med nye moderne motorer. For å få en fleksibel oppbevaringsløsning med denne bakgrunnen tester vi ut den nye kombinasjonsløsningen fra Vera Tank», sier prosjektleder Lars Ove Isaksætre i Skanska Anlegg, avdeling IBM (Industri, Bru Marine).

Tankløsning for drivstoff i container

 Vera Tank har utviklet en kombinasjonscontainer rettet inn mot dette markedet.

«Tankløsning for drivstoff i container er fortsatt relativt nytt, men begynner nå å få et fotfeste i bransjen. De siste årene har vi hatt spesielt stort fokus på myndighetenes nye krav til tankeiere og deres tankinstallasjoner. Og man har jobbet parallelt med drivstoffhygiene, med utgangspunkt i moderne dieselmotorers økt krav til rent drivstoff. I 2015 omfatter drivstoffet til en moderne steg IV dieselmotor i tillegg til diesel også AdBlue – med 5 – 7,5 prosent av dieselforbruket. Det blir derfor en utfordring å sikre en trygg og god lagring av diesel og AdBlue ute på anlegg. Det er av stor viktighet at AdBluen ikke forurenses, samt at det er fare for at den fryser under vanlige norske vinterforhold. Vi har derfor utviklet semi-stasjonære og mobile tankløsninger som skal kombinere lagring av diesel og AdBlue. For at sistnevnte ikke skal fryse er tankløsningene utstyrt med varme og teknisk rom som styrer enhetene på tanken», forteller Hans Christian Trollsås i Vera Tank AS.

Sikkerheten ivaretatt

 Containeren til Skanska har også strømsystemer for økt mobilitet, 230 og 24 volt, og ekstra filtersystemer

«Med tank i container blir sikkerheten ivaretatt med full oppsamling av dieseltanken, oppsamling av eventuelt spill og søl ved fylling og det er montert elektronisk overfyllingsvern (pumpestopp for tankbil), dryppfri kobling for påfylling, lekkasjedeteksjonssystem og vann- og partikkelfiltrering på pumpene», legger Trollsås til.

Skanska har brukt den nye containeren på prosjektet E18 Bommetad-Farrsieidet, hvor de har  vært på plass med sin mobile knuseenhet. «Vi har den senere tiden investert i flere nye maskiner, og satser friskt. Vi utfører oppdrag både for Skanska og andre, og har nok å gjøre», legger Isaksætre til.

«Skanskas container er dobbeltvegget, tyverisikret og er enkel å flytte på», legger Trollsås til.

container adblue vera tank Skanska

Hans Christian Trollsås i Vera Tank AS (t.v.) og prosjektleder Lars Ove Isaksætre i Skanska Anlegg, avdeling IBM (Industri, Bru Marine) foran den nye kombinasjonscontaineren.  (Bilde fra bygg.no, fotograf Arve Brekkhus) 

Kilde: Bygg.no, Arve Brekkhus.