OVERFYLLINGSVERN 2″ FILLSTOP Aluminium 1

103024

OVERFYLLINGSVERN 2″ FILLSTOP Aluminium

Unngå overfylling på tanken med riktig overfyllingsvern. Gjelder spesielt ved høy fyllehastighet.

Din pris, eks. mva.3.400,-


Vil du se priser og handle i nettbutikken vår? Logg inn eller registrer deg!

Overfyllingsvernet må kun benyttes på tanker som fylles med fast kobling.  Det er væskestrømmen gjennom overfyllingsvernet som stenger dette. Fylling må derfor gjennomføres innenfor de mengder og trykk som er angitt nedenfor:

Maks mengde: 600 liter/min
Minimum mengde: 35 liter/min
Maks trykk: 4 bar
Minimum trykk: 0,15 bar

Overfyllingsvernet må  skrus ned til en posisjon som gjør at væsken fritt kan renne ned i tanken. Lukkenivå: 225 mm fra toppen av vernet.

Fylleprosedyre:

  1. Koble på fyllepistolen med fast kobling
  2. Start fylling ved gradvis åpning av tankventilen
  3. Når tanken er full vil overfyllingsvernet stenge for videre fylling.
  4. Stopp pumpe/steng ventil for tilførsel
  5. Vent et par minutter før slangen tømmes
  6. Koble fra slangen

overfyllingsvern

Godkjenninger:
TUV NORD
Reg.nr: 4420307553848 Kiwa
Sertifikat: K44004/01
Test i henhold til: EN 13616:2004