103580

103580

OVERFYLLINGSVERN 3″ Ridart 442-80 AL

Unngå overfylling på tanken med riktig overfyllingsvern. Gjelder spesielt ved høy fyllehastighet.

Antall
Kjøp direkte med

Din pris, eks. mva.5.940,-

Overfyllingsvernet må kun benyttes på tanker som fylles med fast kobling.  Det er væskestrømmen gjennom overfyllingsvernet som stenger dette. Fylling må derfor gjennomføres innenfor de mengder og trykk som er angitt nedenfor:

Maks mengde: 1000 liter/min
Minimum mengde: 60 liter/min
Maks trykk: 4 bar
Minimum trykk: 0,2 bar

Overfyllingsvernet må  skrus ned til en posisjon som gjør at væsken fritt kan renne ned i tanken. Lukkenivå: 340 mm fra toppen av vernet

Fylleprosedyre:

  1. Koble på fyllepistolen med fast kobling
  2. Start fylling ved gradvis åpning av tankventilen
  3. Når tanken er full vil overfyllingsvernet stenge for videre fylling.
  4. Stopp pumpe/steng ventil for tilførsel
  5. Vent et par minutter før slangen tømmes
  6. Koble fra slangen

 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.