Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Vera Tank sin historie tilbake til 1932

Visst du at Vera Tank sin historie strekker seg tilbake helt til 1932? Den gangen het selskapet Vera Fabrikker A/S og det ble produserte linolje for Jotun  i Sandefjord.

Nylig kom en av våre ansatte over en gammel jubileumsbok fra 1976 om Odd Gleditsch «En mann og hans verk». Her er det skrevet flere sider om Vera Fabrikker som er en stolt del av historien til Vera Tank.

Vi har fått tillatelse til å gjengi denne historien og syns det er gøy å kunne dele den med deg. God lesing!

Vera Fabrikker vs. Vera Tank
Tanker med olje, og rør som skal bli tanker, symboliserer de to hovedgrener av virksomheten ved Vera Fabrikker A/S. Denne fabrikk ligger tvers over Sandefjordsfjorden for Jotun.

«Da Jotun startet malingproduksjon på Gimle i 1926, var linoljen det aller viktigste råstoff. Det fortsatt den også å være i mange år fremover, og det var naturlig at man ganske snart sørget for å sikre tilgangen på det viktige produktet.

Den beste måten å gjøre dette på, var å starte egen produksjon av linolje. På den andre siden av Sandefjordsfjorden lå et nedlagt oljeraffeneri, som tidligere hadde bearbeidet hvalolje. I 1932 ble så Vera Fabrikker A/S startet opp i lokalene til det forhenværende fettbearbeidingsanlegg. Formålet var å presse vegetabilsk oljeråstoffer.  Vera Fabrikker A/S ble ganske snart en betydelig bedrift i seg selv, med et stort produktutvalg. Det som gjennom årene særlig har preget Veras produksjon, har vært pressing og raffinering av kokosolje og jordnøttolje samt raffinering av soyaolje ved siden av linoljeproduksjon. Som biprodukt har man så fått fettsyrer og kraftfor.

Vera Tank, Vera Fabrikker, kokosolje
Pressing av kopra for utvinning av kokosolje

De aller viktigeste kundene har vært margarinfabrikkene samt såpefabrikkene, som har vært avtagere av fettsyreproduktene. Linoljen er nå ikke lenger noe hovedprodukt. Spiseoljeproduksjonen er det viktigste området i dag. En sideproduksjon er komprimert oksygen som leveres til verkstedindustrien.

Raffineringen av spiseolje krever moderne teknisk utstyr og rasjonelle produksjonsmetoder, om man ønsker å følge med i konkurransen. Ikke minst må man være våken når det gjelder utvikling av produktenes kvalitet. Kundene stiller stadig større krav til produktene med den følge blant annet at produksjonsutstyret hele tiden må være på topp.

Vera Fabrikker, Vera Tank, Jotun
Vera Fabrikker A/S ligger tvers over Sandefjordsfjorden for Jotun.

Også på Vera har man funnet det nødvendig å få flere ben å stå på. Plastalderen har gjort sitt inntog, og produksjonen av oljetanker og rør i glassfiberarmert polyester er i ferd med å bli av vesentlig betydning for Veras virksomhet og fremtidig vekst. Man innledet samarbeidet med et dansk firma som hadde patentert en spesiell viklemaskin for kontinuerlig produksjon av glassfiberarmert polyesterrør. Den maskinen som i dag er i bruk på Vera, var den første i sitt slag i verden, og Vera var med på å utvikle denne spesielle produksjonsmetoden. Allerede nå er produksjonen av betydelig omfang. Man har dessuten opparbeidet seg verdifull know-how på dette området, som har ført til interessante avtaler blant annet i Frankrike, Japan, Belgia og Sverige.


Næringsmiddelproduksjon er neppe det man først og fremst forbinder med Odd Gleditsch-konsernet. Margarinfabrikkene er imidlertid de viktigste avtagere av de olje som raffineres her. 

Selve produksjonen skjer i nært samarbeid med Jotun, som står som leverandør av polyester. Jotun og Vera står derfor for produksjonen fra begynnelsen til slutt ved dette samarbeidet.

Vera Fabrikker vs Vera Tank
Fremstilling av tanker i glassfiberarmert polyesterplast.  Selve produksjonen av tankene skjer kontinuerlig ved at en uendelig rørlengde ekstruderes av maskinen. Dette uendelige rør kappes så opp etter hvert som det kommer ut av maskinen i de ønskede lengder, endebunner settes på og man har de ferdige oljetanker. Eller man setter de på muffer og man har vann- og kloakkrør i store dimensjoner.

Oljetanker og rør av glassfiberarmert plast har meget interessante egenskaper. De påvirkes for eksempel ikke av korrosjon, og plasttanker kan derfor i dag legges ned i jorden uten fare for gjennomrusting. Videre har produktene den spesielle egenskap at de er lette i vekt. En 850 liters fyringsoljetank, beregnet for villabruk, veier bare cirka 45 kilo, slik at to mann meget lett og uten spesielt utstyr kan montere tanken.

Verdien av Veras produksjon utgjorde i 1969 27 millioner.»

Vera Fabrikker vs Vera Tank

 

 

Kreditering:

  • Tekst og bilder er gjengitt etter godkjenning fra Jotun.
  • Boka «Odd Gleditsch – En mann og hans verk», utgitt i 1976
  • Intervjuer; Redaktør Sverre Mitsem, intervjuet illustrert av Egil Torin Nærheim, forfattet Torstein Bryn.
  • Fotografier: Ragge Strand, Per Alfsen