Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

VERA Drivstoffanlegg – støtteordninger #3av5

Vi tidligere snakket om både drivstoffmarkedet i Norge og type Valdres-anlegg som vi tilbyr. I denne artikkelen ønsker vi å fortelle litt om den statlige støtteordningen som finnes for etablering av slike Valdres-anlegg.

Merkur – statlig støtteordning

Merkur-programmet er et statlig program eller en støtteordning som kan gi støtte til etablering av butikker; herunder drivstoffanlegg.

Betingelser for Merkur støtteordning

Betingelsene for å søke støtte er at det må være minst 20 km til nærmeste drivstoffutsalg. Hvis det er oppfylt er det mulig å søke om opptil 50 % av investeringen som støtte. Det er også et maksbeløp på 600.000,- og et krav om at anlegget har en årsomsetning på maksimalt 500.000 liter drivstoff. Anlegg under 300.000 liter drivstoff omsatt per år har førsteprioritet. Dette er relevant der man ønsker å oppgradere eller bytte ut en eksisterende stasjon, for eksempel ved å gå fra en gammel bensinstasjon med nedgravde tanker til et flyttbart og selvbetjent drivstoffanlegg at typen Valdres fra Vera Tank.

 

Muligheten for å få godkjent støtte

Det finnes en god totalramme i Merkur-systemet og konsulentene som arbeider der ønsker seg flere søknader og større aktivitet. Det betyr at det er penger å hente for den som ønsker å prøve seg med drift av et slikt drivstoffanlegg som Valdres.

Det er som hovedregel anlegg i tilknytning til Merkur-dagligvarebutikk i distriktene som får støtte. Det kan også gis støtte til anlegg som ikke er tilknyttet dagligvarebutikk i distriktene, som verksted eller annen virksomhet.

 

Kontaktinformasjon til Merkur ordningen

Ta gjerne kontakt med oss for en prat med en av våre rådgivere, ellers kan Merkur kontaktes direkte på www.merkur-programmet.no

 

Tidligere artikler i denne serien:

VERA Drivstoffanlegg – nye muligheter i drivstoffmarkedet #1av5

VERA Drivstoffanlegg – etablering av selvbetjent bensinstasjon #2av5

VERA Drivstoffanlegg – alternativer til Valdres-anlegg #4av5

VERA Drivstoffanlegg – anskaffelse av Valdres-anlegget #5av5

 

Ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer ditt behov!