Du har ingen produkter i handlekurven.

VERA ADR Kontroll

Vi tilbyr utførelse av periodisk ADR-kontroll på tank levert av oss, som en kameraassistert operasjon i samarbeid med kunde. Kamera-assistert ADR-kontroll tilbys som et årsabonnement. Tankeier/bruker har da alltid tilgang til gyldig ADR-godkjenning på tanken. Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil Vera Tank ha kopi for dokumentasjon.

ADR kontroll

Merking

En typegodkjent IBC skal være merket iht ADR/RID 2019 med bl.a. UN, godkjenningsnummer, vekter, volum, serienummer etc. Videre må IBC merkes med faresedler, godsmerking og stablemerking

ADR kontroll

 

1)Første kontroll

Foto av følgende deler av tanken dokumenteres og sendes til epost; post@veratank.no

(1) ADR-skiltet med serienummer og merking. Tanken typegodkjenning/sertifikat er ikke nødvendig å sende.

ADR kontroll

(2) Tanken sett fra 4 sider, oven- og under fra:

ADR kontroll

(3) Detaljbilder av løftelommer og samtlige løfteører:

ADR kontroll

(4) Detaljbilder av alle tankens tilkoblinger/stusser:

ADR kontroll

(5) Detaljbilde av sikkerhetsventil:

ADR kontroll sikkerhetsventil

Fotodokumentasjon (1-5) sendes til Vera Tank på epost: post@veratank.no

2) 5-års kontroll

Foto av følgende deler av tanken sendes på epost til: post@veratank.no

(1) Tanken innvendig etter rengjøring

Tanken må være intakt, trykktett og i god stand for å bli godkjent for videre bruk. Tanken må være tom og rengjort
før testen utføres.

ADR 5-års kontroll

  • Deretter kobles et manometer til tanken på 0 – 400 mbar. Vera Tank kan levere manometer for formålet.
  • Tanken påsettes et overtrykk = 0,2 bar = 200 mbar.
  • Vent 15 minutter for temperaturutjevning og etterfyll deretter til 0,2 bar = 200 mbar.
  • Hvis trykket holder seg konstant i 10 minutter, kan nå Vera Tank kontaktes på Facetime eller Skype for å få ADR-kontrollen verifisert. Husk å gjøre forhåndsavtale. Tidsforbruk vil være ca. 30 minutter. Dette danner grunnlag for utstedelse av ny periodisk kontrollrapport.

Hvis kontrollør mener tanken befinner seg i grenseland i forhold til godkjenning, vil den bli underkjent i kameratesten og vil måtte sendes inn for manuell kontroll.

Den manuelle kontrollen vil så friskmelde eller underkjenne tanken.

Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil vi ha kopi for dokumentasjon.