Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Veileder for ADR tanker

IBC

Den riktige benevningen for det som i Norge kalles ADR-tank, er IBC (Intermediate Bulk Container) eller mellomstor bulkcontainer.

Samtlige IBC er underlagt to viktige bestemmelser:
1. Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods. Norsk forskrift fastsatt av DSB.
2. ADR/RID 2019 – Den Europeiske avtale om landtransport av farlig gods Europeisk standard som omfatter all veg og jernbane transport (ADR=veg, RID=jernbane)

ADR Ståltank Dobbelvegg 1000 Liter Med Frontdør Uten Pumpe 104242 Vera Tank

En IBC:

 • Kan ha et maksimalt volum på 3.000 liter
 • Som inneholder over 1000 liter diesel eller over 333 liter bensin kan kun fraktes av fører som har ADR-kompetanse
 • Som transporteres skal medbringes eksplosjonssikker lommelykt, 2 stk brannslukningsapparat og transportdokument. Det er forbud mot røyking, bruk av åpen ild samt å åpne kolli under transport.
 • Må godkjennes i.h.t. ADR/RID 2021
 • Må ha periodiske kontroller som skal gjennomføres av personell, som er godkjent til dette.
  1. Kontroll før levering til kunde, gjennomføres av produsent.
  2. Kontroll hvert 2 ½ år.
  a. at IBC er merket i.h.t. sertifisering.
  b. utvendig tilstand.
  c. kontroll av driftsutstyr.
  d. tetthetsprøving.
  3. I tillegg skal det foregå kontroll av innvendig tilstand hvert 5. år

IBC eier plikter å utbedre feil og mangler samt å oppbevare kontrollrapport og tanksertifikat inntil neste kontroll.

Merking:

En typegodkjent IBC skal være merket i henhold til ADR/RID 2021 med bl.a. UN, godkjenningsnummer, vekter, volum,
serienummer etc. Videre må IBC merkes med faresedler, godsmerking og stablemerking.

Veileder ADR tanker

 

Har du behov for en ADR- eller IBC-løsning? Se vårt utvalg her! Eller ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer ditt behov!