Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Våre Batteriløsninger

Det finnes mange ulike alternativer innenfor batteriteknologi på markedet. Den tradisjonelle blyakkumulatoren er den rimeligste løsningen, men den har en ulempe i at den tåler dårlig utladninger. Så finnes det dyrere alternativer som Gel-batterier og Litium-batterier for de som har behov for ekstra gode batteriegenskaper.

Batteriløsningene som leveres fra CEG Norway er enten blyakkumulator eller AGM.

En blyakkumulator tåler utladning ned til halvparten av batteriets kapasitet og har omtrent 60 ladesykluser. Et AGM-batteri tåler utladning ned mot en tredel av batteriets kapasitet og har opp mot 750 ladesykluser.
Felles for dem begge er at når du hører at dieselpumpa begynner å gå saktere (med lavere frekvens) er batteriet langt under sitt operasjonsområde og det er stor risiko for at batteriet har tatt skade. Vårt råd er derfor at du følger med på hvor lenge batteriet har vært belastet slik at du kan toppe det opp med batterilader før du kommer ned mot skadelig lavt energinivå.

Våre løsninger med solcellepaneler må sees på som kun et tilskudd av energi som kommer i tillegg til batteriladeren. Årsakene til det er flere. Et solcellepanel fungerer kun godt ved ideelle solforhold. Det skal lite smuss, tildekning eller skygge på et solcellepanel før strømproduksjonen stuper til ingenting. Hvis panelet er rent og mottar god sol betyr også solvinkel inn på panelet mye for effektiviteten. Selv ved ideelle solforhold gir et panel begrenset med energi og det er langt fra ideell ladekurve for et batteri som behøver oppladning. Merk også at ladeeffekten synker ved lavere temperaturer, batteriet tar ikke like lett til seg tilgjengelig energi. Konklusjonen blir dermed at solcellepanel er kun et tilskudd og ikke hovedkilde for opplading.

Med bakgrunn i hvor skjøre batterier er i bruk, anbefaler vi at de følges godt opp under bruk og mottar ekstra vedlikehold. Protokoller hvor man fører ladesykluser og antall belastede minutter kan være en god idé samt faste rutiner for å tilkoble batteriet til lader etter arbeidsdagens slutt. Hvis man har vært uheldig vil nytt batteri kunne leveres fra oss, imidlertid aksepterer våre leverandører ikke reklamasjoner på batterier av nevnte årsaker.