Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Tyveri av diesel – stor belastning for entreprenørene!

Dieseltyveri er kostbart

Dieseltyveri koster entreprenørene store beløp hvert år. Det er mange historier som forteller om små og noen veldig store tilfeller av dieseltyveri. Bygg- og anlegg er kanskje den bransjen som er mest utsatt for tyveri og stjeling av diesel. Med mange anlegg som står ubevoktet over natten og helgen gir dette arbeidsro for de med skumle hensikter. Dette gjelder kanskje spesielt de anlegg som er utenfor etablerte områder og unna der folk bor.

Det er store pengeverdier som går tapt når du utsettes for dieseltyveri. Med nesten kr. 10,- pr liter, avhengig om det er blank eller farget diesel, kan beløpet fort dreie seg om 10 000,- til 100 000,- kroner. Det er et betydelig innhogg i økonomien til de fleste firmaer.  I tillegg er det ofte materielle skader på lagringstanker og maskiner som utgjør store kostnader og ulemper.

Dieselkostnaden utgjør nesten 1/3 av de totale kostnadene en maskinentreprenør har i sine variable kostnader. Et dieseltyveri går hardt ut over bunnlinjen og kan få store konsekvenser for det enkelte firma.

Driftsstans er også en konsekvens

Driftsstans er også en konsekvens. Ingen diesel på tanken – ingen produksjon på anlegget. Dette gir ringvirkninger for øvrige funksjoner på anlegget og hele prosjektet blir stående på vent frem til man har reparert skader og fått diesel på tankene igjen. Resultatet er tap av penger og tap av kostbar tid.

Neste dag, når du står i forhandlinger på det nye anbudet og har kalkulert deg ned til minste krone, da møter du kanskje aktøren som har kjøpt den «svarte» dieselen som ble stjålet fra deg. Så glipper anbudet til en som ikke har «rent mel i posen».

Når tyvene får lov til å jobbe i «fred»

Ulempene dieseltyveri gir er mange. Når tyvene får mulighet til å «jobbe» i fred lykkes de som regel, og tar med seg det de kom for. Det vil allikevel være flere tiltak som hindrer eller forsinker tyveriene. Det kan være inngjerding og låsing av anleggsområde, video-overvåking, overvåking av nivået på tanken som varsler ved plutselig fall, og valg av robuste lagringsenheter som gjør tilgangen til tanken vanskelig. Om tanken står i et bygg eller i en container vil det gjøre det vanskeligere å komme til selve dieselen. En container fremstår også mer anonym enn hva de tradisjonelle runde ståltankene gjør.

Krevende å daglig frakte diesel til anleggsplassen

Problemet med dieseltyveri har enkelte steder vært så stort at lagring av diesel på selve anleggsplassen har blitt valgt bort. Løsningen blir da å frakte dieselen til og fra anleggsplassen hver dag, og lagre dieselen over natten på gården eller på verkstedet. Dette stiller høye krav til egnede tanker for transport og håndteringen tar mer tid og kan være tungvint. Oppsiden med transportable tanker er fleksibilitet og at man er selvhjulpen med tilgang til drivstoff. Allikevel er nok tiden som går med til å administrere tank med fylling og transport en løsning som ikke passer til de noe større anleggene. Stasjonær lagring av drivstoff der tankbilen bestilles for å fylle opp tanken gir en mer effektiv håndtering og bedre logistikk. Med effektive og moderne loggføringspumper blir fylling på kjøretøyene og anleggsmaskinene enkelt og gir god kontroll på forbruket.

God kostnadskontroll med drivstoff i en container

Drivstoff til anleggsmaskinene er nødvendig for å utføre oppdraget, og det vil være viktig for lønnsomheten å velge gode løsninger som ivaretar sikker og effektiv drift. Løsnnger for lagring og håndtering av diesel, biodiesel og AdBlue plassert i robuste løsninger som i en container, er en god løsning for å få kostnadskontroll og sikring mot svinn og tyveri. I tillegg vil en container-tank gi god beskyttelse for miljøet der spill og søl samles opp uten å komme ut i den sårbare naturen.

 

Andre aktuelle artikler:

Containertank med tilgang til både diesel og AdBlue!

Alle muligheter med lagring av drivstoff i container!

AdBlue fryser på anleggsplassene, og hindrer effektiv jobbing!