Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Transport av farlig gods for UN1202

Den riktige benevningen for det som i Norge kalles ADR-tank, er IBC (Intermediate Bulk Container) eller mellomstor bulkcontainer.

 

Samtlige IBC er underlagt to viktige bestemmelser:

 

  1. Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods. Norsk forskrift fastsatt av DSB.
  2. ADR/RID 2019 – Den Europeiske avtale om landtransport av farlig gods Europeisk standard som omfatter all veg og jernbane transport (ADR=veg, RID=jernbane)

 

«Når farlig gods transporteres i kolli på en transportenhet i mengder som ikke overstiger verdiene angitt i avsnitt 1.1.3.6, unntas transporten enkelte krav i ADR. Hvilke krav som er unntatt fremkommer av 1.1.3.6.2.»

 

Det betyr at når ADR-tank, også kallt IBC, transporteres og flyttes på land skal det fylles ut et skjema kalt «Farlig gods transportdokument IBC – for UN1202.

Dette skjemaet kan du GRATIS laste ned og fylle ut i forkant av hver transport. Klikk her!