Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Tenk nye tanker

Det er viktig at dieseltankene som skogsentreprenørene bruker er lette å frakte med seg. Her tres en 900-liters tank rett ned på to av tømmerstagene på lassbæreren.

 

Stadig nye krav til oppbevaring og transport av mobile dieseltanker gjør at entreprenørbransjen bør gå nøye gjennom dieseltankparken sin i år. 

Skal du oppbevare, og ikke minst frakte drivstofftanker, så er det mange forskrifter som du må ta hensyn til. Som skogsentreprenør er det du som er ansvarlig for at tankene dine er i orden og ikke påfører skade i form av lekkasje eller utsetter noen for fare.

 

2018 blir et spesielt år. I 2014 kom den nye forurensningsforskriften som blant annet sa at større stasjonære drivstofftanker skal ha dobbelvegg med full oppsamlingsmulighet ved eventuell lekkasje. Selv om dette ikke gjelder mobile tanker, har det blitt mye fokus på kvalitet og bruk av disse også.

 

Forskriften fikk en overgangstid på fem år som går ut til nyttår. Derfor er det trolig svært mange entreprenører som nettopp i år skal bygge om eller skaffe nye anlegg for oppbevaring og transport av diesel. I tillegg til dette, stiller stadig flere oppdragsgivere strengere krav til at mobile drivstofftanker skal ADR-godkjennes. Dette er et EU-regelverk som regulerer kravene til transport av dieseltanker langs offentlig vei.

 

-Vi måtte gjøre noe med tankene våre, sier skogsentreprenør Hans Petter Klokkerengen fra Eidsvoll.  Andelslagene og andre kunder krever nå ADR-godkjenning og vi må enten få godkjent de drivstofftankene vi har, eller kjøpe nye.

 

Ole Randin Klokkerengen er bror og kompanjong til Hans Petter i entreprenørfirmaet og Krogsrud Sag. Han forteller at det har blitt mye fokus på entreprenørbransjens forhold til dieseltanker de siste årene. – Hvis vi får en skade, for eksempel ved at diesel lekker ut av tanken, må vi kunne dokumentere at vi har fulgt alle lover og forskrifter. Hvis noe skjer, og det kan spores tilbake til at vi ikke har hatt full kontroll, så har vi i utgangspunktet tapt, slår han fast.

 

Forsikringsselskapene tilbyr en miljøforsikring som dekker eventuelle uhell. Det stilles også krav til plassering i terrenget i forhold til drikkevannskilder mm.

 

Carl Randin Klokkerengen, er sønn av Ole Randin, og daglig leder i Krogsrud Sag. Han legger vekt på at dieseltankene også skal være enkle å frakte i terrenget. Derfor har Krogsrud Sag investert i to nye 900-liters dieseltanker med ADR-godkjenning. Lassbæreren kjører dieseltankene et godt stykke inn i skogen der tyvene i hvert fall må slite betydelig for å frakte med seg dieselen ut igjen.

 

– For oss er det en god investering å ha godkjente dieseltanker som vi bare kan løfte på lassbæreren og ta med oss hvor det passer uansett hvor i terrenget vi behøver dem, sier Carl Randin.

– Dieseltyveri er noe vi må forebygge og ha i tankene hele tiden, sier Hans Petter.

– Så ille er det blitt nå, at på enkelte oppdrag forlanger byggherren at dieselleverandørene skal fylle drivstoffet rett på maskinene. Vi skogsentreprenører kan ikke få til det fordi vi ofte arbeider langt fra vei, forklarer han.

 

«Vi behøver ikke et sett dieseltanker å bekymre oss over»


Ole Randin Klokkerengen, Hans Petter Klokkerengen og daglig leder Carl Randin Klokkerengen i Krogsrud Sag AS har gått igjennom alle rutinene rundt bruk av dieseltankene sine.

 

Hans Petter har hørt om profesjonelle dieseltyver som borer hull i de mobile dieseltankene og tapper det de får med seg. Resten lar de renne ut i naturen.
– Det er utrolig hva folk får seg til å gjøre av hærverk, sier Hans Petter. Han forteller om at låser kjøles ned og brytes opp og at jo mer skade, jo bedre.

– Derfor prøver vi hele tiden å unngå å ha dieseltankene på leggeplassen eller ved bilvei. Til nå har vi heldigvis vært forskånet fra slike hendelser i vår drift, sier han.

 

Ole Randin gir entreprenørkollegaer et klart råd om å gå igjennom tankene sine i år før overgangsperioden er over.
Det er så mye å passe på i hverdagen at vi behøver ikke et sett dieseltanker å bekymre oss over, sier han.

Det er ikke bare selve dieseltankene som må være i orden. Også en sikker bruk må til. Plasseringen i terrenget må være slik at dieselen ikke kan renne ut i våtmarksområder, brønner eller bekker. Hvis det skjer en skade, for eksempel gjennom hærverk, og noen hundre liter diesel renner ut i naturen, kan regningen på opprydding og filtrering, eller sanering av massene, raskt komme opp i millionbeløp. Derfor er forsikring og ordnede forhold avgjørende, slår de tre Klokkerengen-karene fast.

Vi bruker flere tusen liter diesel i måneden, og fordi vi har mye arbeid med HMS-dokumentasjonen, så skal samtlige avvik registreres og rapporteres. Derfor er det god butikk å ligge i forkant med diesel tankene våre, sier Hans Petter.

 

Artikkel gjengitt med tillatelse fra Skog 2/18, tekst og foto Roar Ree Kirkevold.

Artikkel som publisert i SKOG 2/18