Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Selvbetjent bensinstasjon – lønnsomt forretningsområde?

Innledning

Det er av stor betydning at alle har tilgang på drivstoff, uavhengig av om vi bor i store byer eller ute i distriktene i Norge. Derfor har det dukket opp flere selvbetjente bensinstasjoner rundt om i landet de siste årene. Og det er fortsatt gunstig å starte opp slike stasjoner i de delene av Norge som er dårlig dekket. For at din investering skal bli lønnsom, vil vi lose deg gjennom noen viktige planleggingssteg.

Utviklingen i drivstoffmarkedet

Drivstoffmarkedet i Norge har endret seg mye over de siste tiårene. Antall kjeder, antall utsalgssteder, produktmiks og annet, har vært under stor endring. Over de siste 50 år er det i gjennomsnitt lagt ned én bensinstasjon i uka. Antall kjeder er også redusert, og selve drivstoffkvalitetene er endret. Før var det flere ulike bensinkvaliteter, nå er det mangfold innen biodiesel og ulike blandingsforhold av det.

I dag har vi nærmere 3 millioner biler i landet. På 60-tallet var det bare et par hundre tusen.

Men, blant annet fordi vi har fått biler som går mer effektivt, har det ikke vært så stor økning i drivstoffsalget. Det er slik at tidligere levde bensinstasjonene av drivstoffsalg og service, mens nå i dag er kiosksalget en av de viktigste bidragsyterne til fortjeneste på betjente bensinstasjoner.

Dette medfører en utfordring for enkelte fordi hvis en stasjon befinner seg i et område med lite kundegrunnlag, vil kiosksalget være for lavt til å drifte den bemannede bensinstasjonen, og man har ikke annet valg enn å lukke den. Det er en effekt vi har sett fra de tradisjonelle kjedene på mange småsteder og bygder rundt om i Norge; og dem er det mange av.

Denne effekten kan skape et problem, fordi de samme bygdene har traktorer, fiskebåter, og maskiner som fremdeles har behov for drivstoff, og som ikke så enkelt kan kjøre til nærmeste by for å fylle tanken. Det er her behovet for selvbetjente, ubemannede bensinstasjoner kommer inn. Plutselig er det behov og driftsvilkår for å skaffe seg et selvbetjent drivstoffanlegg for videresalg av drivstoff.

Vera Tank merker at det er interesse i markedet for selvbetjent bensinstasjoner.  Vi får mange henvendelser om etablering av selvbetjente og flyttbare drivstoffanlegg. For å finne den optimale løsningen til ditt prosjekt har vi laget en investeringsmodell. Her kan vi beregne og peke ut hvilke forutsetninger som bør være til stede og som gir grunnlag for en god investering.

Regulert bransjeområde

Det å etablere og drifte en bensinstasjon, selvbetjent eller ei, er en investering i avansert infrastruktur som krever oppfølging. Forretningsideen er å selge noe i bulk, altså uten emballasje, og varen og lagringen av den medfører eksplosjonsfare, I tillegg skal det hele skal foregå uten kompetent bemanning til stede.

Å selge drivstoff i bulk til forbrukere er et av de mest regulerte bransjeområde i Norge.

 • Det er krav om sertifiserte MID-godkjente dispensere slik at Justervesenet kan gjøre kontroller, for at ingen kunder skal bli lurt. Slike dispensere skal kontrolleres og om nødvendig kalibreres med to års mellomrom.
 • DSB har strenge krav til hvordan lagring og omtapping av bensin utendørs skal foregå, for å unngå eksplosjon eller brann med potensielle skader eller tap av menneskeliv som resultat. Både design, konstruksjon, produksjon, etablering og drifting av slike anlegg er omfattet av reguleringen.
 • Det skal foregå en transaksjon, en overføring av penger fra forbruker til en selger, ved salg av drivstoff. En utendørs selvbetjent betalingsterminal er underlagt strenge krav både fra bankvesenet og myndighetene.

 

Når du har anskaffet og etablert et anlegg, kan du få besøk av mange aktører, som ønsker å gjøre tilsyn for å sjekke at alt er i orden med anlegget ditt.

 • EL-tilsynet er opptatt av at kravene til eksplosjonsvern, det man kaller EX og ATEX, er fulgt opp.
 • DSB v/Brannvesenet vil sjekke at forskrifter under Eksplosjonsvernloven er ivaretatt, og at HMS-krav, arbeidsmiljøforskriftene og Internkontrollforskriften er fulgt.
 • Miljødirektoratet v/Statsforvalteren vil sjekke at anlegget ikke medfører en forurensningsfare
 • Justervesenet vil sjekke at salget foregår iht de krav som de er satt til å overvåke.

Statlig støtteordning

Merkur-programmet er en statlig ordning som kan gi støtte til etablering av butikker, landhandler og selvbetjente bensinstasjoner.

Noen betingelser må være på plass for å kunne søke gjennom Merkur-programmet:

 1. Det må være minst 20 km til nærmeste drivstoffutsalg. Hvis det er oppfylt er det mulig å søke om støtte på opptil 50 % av investeringen.
 2. Maksimalt støttebeløp er 600.000,-
 3. Anlegget kan ha en årsomsetning på maksimalt 500.000 liter drivstoff.

Det siste er relevant der man ønsker å oppgradere eller bytte ut en eksisterende stasjon, for eksempel ved å gå fra en gammel bensinstasjon med nedgravde tanker til et flyttbart og selvbetjent anlegg over bakken.

Det finnes en god totalramme i Merkur-systemet og konsulentene som arbeider der ønsker seg flere søknader og større aktivitet. Det betyr at det er penger å hente for den som ønsker å prøve seg med drift av en selvbetjent bensinstasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat med en av våre rådgivere, ellers kan Merkur kontaktes direkte på www.merkur-programmet.no

Anskaffelse av drivstoffanlegg for en trang forretningsmodell

I tillegg til støtteordningen finnes det grep du kan gjøre for å tilpasse et drivstoffanlegg til en trang forretningsmodell.

 1. Redusere antall fraksjoner. Kan man klare seg uten bensin vil det være besparende. Tenk igjennom det faktiske drivstoffbehovet og se om noen fraksjoner væske kan sløyfes. Hva med AdBlue?
 2. Fjern betalingsterminalen. Hvis man kan klare seg uten betalingsterminal er det penger å spare. En båtforening kan f.eks. eie en tank hvor man loggfører uttak per bruker, og betaler inn til foreningen. Dispenseren kan fremdeles være MID-godkjent.
 3. Dropp MID-godkjent dispenser. En dispenser uten MID-godkjenning eller å la være å følge opp med periodiske kontroller fra Justervesenet kan også spare penger. Moderne pumper og dispensere har i så gode toleranser og egenskaper at svinn i praksis er svært lavt. To bedrifter på et industriområde kan fint klare seg uten MID-godkjent dispenser ved å avtale å dele på kostnaden av eventuelt svinn fra tankanlegget.

Krav til oppfølging, service og periodisk vedlikehold øker gjerne også i omfang og kostnad med mer komplisert utstyr. Driftskostnader vil derfor kunne reduseres ved valg av enklere anlegg.

Tenk langsiktig

Anskaffelse av et komplett drivstoffanlegg ser vi på som en langsiktig investering med lav finansiell risiko.

Hvis du bommer på kundegrunnlaget eller det endrer seg etter noen år, kanskje de legger om den lokale riksveien, så kan du bare flytte anlegget til en adresse med større trafikk. Du kan også selge det etter noen år, da det har en god annenhåndsverdi. Siden anlegget kan flyttes kan det også leases eller lånefinansieres med sikkerhet i anlegget.

Langsiktighet reduserer den finansielle risikoen.  Når du setter opp drift av en bensinstasjon i et 10, 20 eller 30-års perspektiv, så betyr innkjøpsprisen overraskende lite. Det er flere årsaker til dette.

 • Annenhåndsverdi. Et anlegg fra en anerkjent leverandør med forutsigbare driftsutgifter er positivt. Anlegg som er utviklet med tanke på norsk klima og lokale bransjestandarder og myndighetskrav, har høy annenhåndsverdi, som  gjør at innkjøpsprisen betyr mindre.
 • Kvalitet. At pris og kvalitet henger sammen gjelder her som de fleste andre steder. Du får mer teknologi, utvikling og sikkerhet ved å handle et bedre anlegg til høyere pris.
 • Design. Et anlegg med tiltalende design vil appellere til drivstoffkunden i større grad enn et enklere, industrielt anlegg. Når anlegget fremstår funksjonelt og med god kvalitet vil kunden tenke at kvaliteten på drivstoffet også er bedre ivaretatt. Med økende volum øker salget, lagringstiden på drivstoffet i anlegget går ned og du får en bedre butikk med bedre inntjening. Rett og slett en positiv spiral som gir god økonomi for deg som bensinstasjonseier.

Her kan du også se denne artikkelen som webinar om det er ønskelig: trykk her!

Ønsker du å se vårt produktutvalg: trykk her!

 

Uansett hvor du befinner deg i din reise mot et drivstoffanlegg er du når som helst velkommen til en fagprat med en rådgiver her på Vera Tank. Vi hjelper deg gjerne!