Du har ingen produkter i handlekurven.

Havbruk og fiskeri - se løsningene våre!

VERA Drivstoffanlegg til Circle K Livold, Lindesnes

Vi har levert VERA Drivstoffanlegg med sylindrisk tank på 50m3 med to kammer, blank og farget diesel, til Circle K Livold, Lindesnes.

VERA-designet pumpeplattform med teknisk rom som inneholder en 5m3 tank for AdBlue, som dekker behovet og gjør anlegget komplett for tungtransporten. AdBlue tanken er isolert og har innebygd varme som føres helt frem til dispenseren, selve pumpeenheten ligger i tanken som gir sikker drift og god levering mot dispenser.

Vårt design er produsert etter gjeldende standarder med konstruksjon for norske forhold der krav for snølast og korrosjonsbehandling, samt solid bærende bunnramme er viktige elementer.

Tankforskriften er ivaretatt med tankens barrierer som innfrir alle myndighetskrav. Oppsamling fra luftestuss mot egen tank, påfyllingskasse med oppsamling og kran for drenering, dobbel mantlet tank med kontinuerlig overvåking med vakuummeter, anti-hevertventil og overfyllingsvern, er noe av tankens utstyr som gir en sikker lagring av drivstoff.

Med et kommersielt og brukervennlig design tjener tankanlegget godt til brukeren og gir enkel vedlikehold og drift for eieren.

Les mer om produktet: klikk her!