Spilloljesett

Diesel- og oljesøl håndteres enkelt med spillsett, enten mobilt sett eller på hjul. Det mobile settet har en robuste vesken, tar liten plass og er enkelt tilgjengelig for beredskap til diesel- og oljesøl hvis uhellet er ute. Produktene dekker forskriftens krav om beredskap og håndtering av diesel- og oljesøl (ref. forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.2009).

FILTRER