VERA ADR Container

Vera ADR containertank gir sikker lagring av diesel og AdBlue. Leveres med ulike pumpeoppsett.