Produkter > Tjenester

VERA Kompetanse

Hånd 1

Kompetansesenter for sikker transport og lagring av energibærere

VERA Kompetanse er et kompetansesenter for sikker transport og lagring av energibærere. Med 50 års erfaring i tankløsninger for drivstoff og brensel, har organisasjonen god oversikt over rammebetingelser, forskrifter, teknologi og kundebehov i markedet. VERA KOMPETANSE tilbyr de følgende rådgivende tjenestene til kommuner, fylkeskommuner, rådgivende ingeniører og private aktører:

Minikurs:

VERA MINIKURS er 1-2 timers minikurs spesielt tilrettelagt for aktører som er ansvarlige for lagring eller transport av petroleumsproduktene drivstoff og brensel: – ADR/RID-godkjente tanker (IBC) – Stasjonær lagring av dieselolje over bakken – Risikoanalyse for tankeier eller tankbruker

Risikoanalyse:

VERA RISIKOANALYSE er et dataverktøy som hjelper en tankeier eller bruker å utføre en risikoanalyse for sin spesifikke tanklagring. Ved å svare på en rekke spørsmål, vil modellen presentere en rapport som danner dokumentasjon nødvendig for å vise at risikoanalyse er utført.
For mer informasjon, trykk her!

Tankbefaring:

VERA BEFARING utføres ute på oppdrag fra kunde. Tankbefaringen vil avdekke om tanken danner grunnlag for å oppfylle gjeldende myndighetskrav, eventuelt hva som må utbedres. Behov for innvendig tankkontroll kan avdekkes ved befaringen hvis tanken ellers er ok.

ADR-kontroll:

VERA KOMPETANSE utfører periodisk kontroll på ADR/RIDgodkjente transportable tanker (IBC). Kontrollen kan utføres kameraassistert i samarbeid med kunde, slik at nedetid minimaliseres. ADR-kontroll begrenser seg til tanker levert av Vera Tank.

Kontakt oss for mer informasjon

 

                       
Beskrivelse/produktVolum(liter)Høyde(mm)Bredde(mm)Lengde(mm) Diameter(mm) Vekt(kg)