• anbefaler
VERA Risikoanalyse For Tank 1

104191

VERA Risikoanalyse for tank

Verktøyet gir en profesjonell og effektiv risikoanalyse av din tank. Analysen avdekker sannsynlighet og konsekvens, samt gir råd om nødvendige tiltak. Full logg på alle dine rapporter på veratank.no/min-konto. Pris gjelder pr. rapport.

 

Din pris, eks. mva.500,-


Vil du se priser og handle i nettbutikken vår? Logg inn eller registrer deg!

Hvorfor trenger du en risikoanalyse?

Er du tankeier eller bruker er du ansvarlig for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materiell verdier.

Dette kravet har hjemmel i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, samt Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 18. For mer informasjon se vår veileding på veratank.no/dokumentasjon/veiledning. Risikoanalysen er underlagt krav om årlig revisjon.

Du får tilgang ved å LOGGE INN HER

Les mer om lovdata her!
Les Miljødirektoratet sin Veiledning til Tankforskriften her!

For risikoanalyse av bensin- og kjemikalielagring, ta kontakt med oss her.

Hva hjelper risikoanalysen deg med?

Analysen gir ett uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for lagring av drivstoff på tank over bakken:

1. Ytre miljøer (Forurensningsforskriften)

2. Brann og sikkerhet (Forskrift om håndtering av farlig stoff)

3. Personskader (Arbeidsmiljøforskriften)

4. Kvalitet på drivstoff

Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten og for konsekvensene av de uønskede hendelsene og gir forslag til risikoreduserende tiltak.

 

Hvorfor velge VERA Risikoanalyse?

VERA Risikoanalyse er et nettbasert verktøy for enkel gjennomføring av risikoanalyse. Den er alltid tilgjengelig på veratank.no/risikoanalyse.

Din tankmappe

På veratank.no/min-konto, «Din tankmappe», har du full logg på dine årlige rapporter, planlagte og gjennomførte tiltak.

Med kalenderfunksjonen kan du planlegge og varsle, deg og andre, om kommende risikoanalyser og tiltak. Alle opplysninger er beskyttet med ditt personlige brukernavn og passord, som du oppretter selv.

 

Hva er konsekvensen av å ikke følge opp en risikoanalyse?

Det er krav om at tankeier eller bruker til enhver tid skal kunne dokumenteres at kravene i forskriftene er oppfylt.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet og fører tilsyn etter bestemmelsene i Forurensningsforskriften. Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, blir overholdt.

I tillegg fører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap alene eller i samarbeid med kommunen tilsyn med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der direktoratet anser det som nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til håndtering av farlig stoff.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.