VERA ADR Tankkontroll Periodisk 2,5 år 1

103432

*VERA ADR-tankkontroll Periodisk 2,5 år

Periodisk kontroll av ADR-godkjent tank. Kontrollen tilfredsstiller krav i «Forskrift om landtransport av farlig stoff». Alltid gyldig dokumentasjon på tanken.

Din pris, eks. mva.2.260,-


Vil du se priser og handle i nettbutikken vår? Logg inn eller registrer deg!

Periodisk ADR tankkontroll blir utført på vårt verksted i Askim. Vi mottar tanken din og utfører hele kontrollen, samt utsteder rapport som ny dokumentasjon.

Den periodiske kontrollrapporten og det nye oblatet som bekrefter tankkontrollen, blir tilsendt når kontrollen er gjennomført og gdkjent.

Kontakt oss for nærmere informasjon og vi hjelper deg med å oppfylle myndighetskrav!