TANKAVFUKTER 1050 L/min 1

103556

TANKAVFUKTER 1050 l/min

Regenerbar absorbent. Veggmontert tankavfukter som er rask og enkel å montere, lar seg etterfylles, enkelt å skifte silicagel og er ATEX godkjent.

Din pris, eks. mva.26.300,-


Vil du se priser og handle i nettbutikken vår? Logg inn eller registrer deg!

De fleste tanker tilføres fuktighet via lufterøret. Denne fuktigheten kondenseres på tankens vegger. Over tid vil denne vannansamlingen forurense tankens innhold. Det kan også medføre at tanken begynner å ruste innvendig.

Vera tankavfukter kan forhindre dette. Inngående luft til tanken passerer et kammer som er fylt med silikagel. Silikagel har en meget god vannabsorberende evne. Luftens innhold av vann vil bli fanget opp, og tørr luft fortsetter til tanken. Når silikagel blir mettet med vann vil fargen endres. Dette kan tydelig sees i beholderens vindu. Når all silikagel er mettet med damp må innholdet byttes eller regenereres.

Viktige funksjoner:

• Rask og lett å installere
• Leveres i lakkert stål
• Lar seg etterfylles
• Lett å skifte silicagel
• Gulv og veggmotering
• ATEX Direktiv 94/9/EC godkjent
• Absorberer vannmengde opptil 30% vekt av silikagel
• Fargeendring når silicagelen blir mettet
• Høy støvslitasjemotstand

27 Kg

Fyllehastighet 1048 l/min

Vekt av Silikagel – 12,5 kg

103557 – Silikagel til tankavfukter 103556

 

Veggmonterte modell: