RØRSETT PARALELL UTV./INNV

102348

RØRSETT PARALELL UTV./INNV. 40MM PE -RØR

Din pris, eks. mva.7.900,-


Vil du se priser og handle i nettbutikken vår? Logg inn eller registrer deg!

Rørsettet (tanken) kan brukes til:

  • NS-EN 590 fossil diesel, fyringsolje eller parafin
  • NS-EN 15940 HVO 100 biodiesel
  • NS-EN 14214 Biodiesel av raps