Du har ingen produkter i handlekurven.

Havbruk og fiskeri - se løsningene våre!

Oppdrettere risikerer driftsstopp etter tilsyn

Oppdrettere Risikere Drisftstopp Tilsyn Risikovurdering Vera Tank

Kan risikere driftsstopp

Oppdrettere som slurver med lagringen av miljøavfall, risikerer i verste fall driftsstopp hvis de ikke etterfølger kravene i myndighetenes tankforskrift.

Fiskeoppdrett og lakseslakterier langs norskekysten hadde i april 2019 en ekstra god grunn til å rette søkelyset på hvordan de lagrer kjemikalier og fiskeavfall på anleggene sine.

Omfattende tilsyn

Årsaken er at Miljødirektoratet ved Fylkesmenn over hele landet i denne perioden gjennomførte omfattende tilsyn av blant annet lakseslakteri og oppdrettsanlegg. Ronnie Hynne, kommersiell leder for havbruk i Vera Tank, frykter at det er mange næringsdrivere der ute som besitter anlegg som ikke tilfredsstiller de nye kravene forskriftene pålegger dem; og det kanskje også uten å vite det selv.

– Vi opplever at mange ikke helt har forstått eller tatt innover seg den nye tankforskriften. Det er også viktig å vite at tankforskriften bare er en av flere forskrifter som regulerer lagring og transport av drivstoff og kjemikalier, og at forskriftsmessig tanklagring kan være komplisert.

Hynne minner om at det er tankeier eller bruker selv som er ansvarlig for at det foreligger en gyldig risikovurdering av lagringen både med tanke på liv, helse, miljø og materielle verdier. Samtidig er det tankeieren som har ansvar for at eventuelle tiltak som må gjøres, skjer i samsvar med reglene. Straffereaksjonene ved tilsyn og manglende oppfølging av pålegg, kan bestå av bøter og i ytterste konsekvens – driftsstopp.

Må foreta en risikoanalyse

Det er naturlig nok en fornuftig årsak til at man innfører et nytt regelverk, selv om den enkelte kan føle det både rigid og kanskje unødvendig strengt. Når kontrollmyndigheten er på hugget for å forsikre seg om at reglene blir fulgt og at pålegg etterkommes, betyr det at alle som besitter et anlegg,  bør foreta en risikoanalyse av virksomheten og av eksisterende anlegg. I forurensningsforskriften § 18 er det krav om risikoanalysen skal gjøres minst en gang i året.

– En risikoanalyse kan Vera Tank enkelt bistå med. Vi tilbyr et webbasert verktøy som er enkelt og kostnadseffektivt å bruke. Vi kan regelverket ut og inn, og leverer etter forskriftene til punkt og prikke, sier Hynne og viser til Grieg Seafood Sjernarøy som nylig har installert en forskriftsmessig løsning for lagring av maursyre, fra Vera Tank.

 

Ta kontakt med oss og vi bidrar med kompetanse for å sikker lagring av dine væsker!