Leiebetingelser

Standard leiebetingelser ved leie av utstyr m.m. fra Vera Tank AS.

Definisjoner:

Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr.

Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.

Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i avtalen mellom Utleier og Leietaker.

Med skriftlighet menes også e-post.

 

Sist oppdatert 25. mars 2021

1. AVTALEN
2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR
3. BRUK AV UTSTYR
4. REKLAMASJON
5. LEIETAKERS ANSVAR
6. FORSIKRING
7. UTLEIERENS ANSVAR
8. PRIS OG BETALINGSVILKÅR
9. TILBAKELEVERING
10. AVBESTILLING
11. MISLIGHOLD
12. VERNETING