Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Hva er dieseldyr og hvordan unngå det?

dieseldyr
Foto: Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (Wikimed

Dieseldyr er ikke dyr

Dieseldyr er en fellesbetegnelse på bakterier, sopp og algearter. De er mikroskopiske i størrelse, lever i dieselen, spiser dieselolje og formerer seg raskt ved hjelp av celledeling som kan skje en gang i timen eller enda raskere. En enkelt celle kan bli til en biomasse på ti kilo i løpet av bare tolv timer, noe som resulterer i en seig mørk masse som kan bli flere centimeter tykk.

Dieseldyr gir tette filtre og skader på tank, rør og motorsystem

Den seige mørke massen, også kalt biomasse, resulterer i tette filtre og skader på tank, rør og motorsystem. Dieseldyrene angriper og oksyderer flater i tanken og brennstoffsystem og gjør derfor stor skade. Bakteriene er mer glad i biodiesel enn i vanlig diesel siden den plantebaserte dieselen er lettere å bryte ned.

Dieseldyr trives i vann

Dieseldyrene er avhengig av vann for å overleve. De lever av en type hydrokarboner som finnes i diesel, parafin og fyringsolje, men dør i en dieseltank uten vann.

Problemet oppstår derfor først når en dieseltank inneholder vann. Vann er tyngre enn diesel og vil derfor legge seg på bunnen av tanken. I vannet har dieseldyrene et habitat de kan leve i og rett over seg har de enorme mengder mat. Dieseldyrene stortrives derfor i laget mellom vann og diesel.

Unngå kondens

En viktig ting er derfor å unngå kondensproblemer. Diesel lagres ofte i ståltanker over bakken, hvor temperatursvingninger fører til utskifting av luften i tankens tomrom. Denne luften inneholder fuktighet, og noe av den kondenserer på innsiden av tanken.  Med tiden kan det dannes så mye kondensvann at det oppstår problemer. Har tanken lite diesel vil det oppstå mer kondensvann både i tanken og i maskinen/kjøretøyet som fylles. Dette gjelder spesielt når det er hyppig temperatur endringer som gir ulik temperatur på innside og utside av tankveggen.

En ren og moderne drivstofftank med integrert partikkel- og vannfilter vil redusere muligheten for driftsproblemer som følge av forurenset drivstoff.

 

Andre relevante artikler: 6 tips for å holde tanken ren og unngå dieseldyr!