Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Hva er AdBlue?

Hva er Adblue

Hva er AdBlue?

AdBlue er en ren vannbasert væske som består av demineralisert urea ( 32,5 %)  og vann – svært saltholdig. PH er ca 9,0.

Hvordan fungerer AdBlue?

AdBlue sprøytes inn i eksosen for å redusere utslipp av CO og NOx fra dieseldrevne motorer.
Ved hjelp av AdBlue og katalysator-teknologi omdannes skadelige utslipp til vanndamp, nitrogen og CO2.

Hvorfor bruker vi AdBlue?

EUs strenge krav til utslipp fra dieseldrevne kjøretøy og maskiner krever en helt ny motorteknologi. For å nå utslippskravene er AdBlue brukt på nesten alle dieseldrevne kjøretøy over en viss størrelse.

Lagring av Adblue

2021 er året hvor enda flere kunder vil gå til innkjøp av tank for lagring av AdBlue. Prisutviklingen på AdBlue favoriserer de kundene som kan kjøpe AdBlue i bulk, det vil si at man har sin egen stasjonære tankløsning, en egen AdBluetank. Bruk av IBC til AdBlue vil ikke være bærekraftig i fremtiden, både av miljøhensyn og av økonomiske årsaker.

Å etablere egen Adbluetank har i tillegg en rekke andre fordeler:

  • Tanken kan utstyres med varme som sikrer den mot frost
  • Med pumpe og automatisk fyllepistol blir det ikke søl og korrosjon på kjøretøy, maskiner og andre driftsmidler
  • Tankene gir en bedre kvalitetssikring av AdBluen, hvilket betyr lavere servicekostnader
  • Tankene kan utstyres for fjernpeiling og loggføring, noe som sikrer logistikken og gir god oversikt over kostnadene

AdBlue representerer en andel av drivstofforbruket til en moderne og ofte kostbar dieselmotor. Derfor er det naturlig å lagre den i moderne løsninger, selv om AdBlue ikke er klassifisert som et farlig stoff.

Feil lagring og oppbevaring

Feil lagring og oppbevaring av AdBlue kan gi motorskade, driftsproblemer, høyere drivstofforbruk og uønsket utslipp av CO2 og NOx.

  • Ved lagring i kulde må AdBlue tilføres varme. AdBlue fryser ved ca -5 grader. Se leverandørenes HMS-datablad.
  • Krystallisert AdBlue må «tines opp» – det forringer ikke kvaliteten
  • AdBlue bør ikke lagres på temperaturer over 30 grader over tid
  • AdBlue må ikke eksponeres for UV
  • AdBlue er svært saltholdig og kan skade pumper, ventiler mm hvis man ikke velger riktig materiale og løsning
  • AdBlue er til en viss grad ferskvare, må brukes innen 12 måneder

Drift av pumper og annet utstyr til AdBlue

Når AdBlue fryser ved -5 til -11 grader, vil akseltetninger og andre pakninger sprenges. Etter tining vil skaden være ødelagt pakning med lekkasje ut av pumpehus eller ødelagt akseltetning med
lekkasje inn i motoren. For å unngå frostskader bør utstyr dreneres og rengjøres ved fare for frost.

Ved uttørking av AdBlue dannes det salter og avleiringer. I pumper, alarmer og måleutstyr vil dette låse pumpehjul, aksler og andre bevegelige deler. Neste gang strøm påsettes får man ofte brudd i pumpehjul/aksel, alarmer henger seg opp og måleutstyr gir feil visning. Ved drenering av utstyr eller fare for uttørking må det spyles godt igjennom med vann.

AdBlue og kvalitet

AdBlue må ha en høy renhetsgrad (må ikke forurenses). Når AdBlue fordamper etterlater den seg ganske store saltkrystaller. Dette rengjøres ved hjelp av vann. AdBlue korroderer fort stål, messing og en rekke andre metaller. Alt væsken kommer i kontakt med må derfor være av plast eller rustfritt-/syrefast stål.

AdBlue på kjøretøy

AdBlue lagres i egne beholdere/tanker på kjøretøy. Går AdBlue tanken tom reduseres motorytelsen betydelig ( 30-40%) og katalysatoren kan skades. AdBlue må ALDRI fylles på dieseltanken. Forbruket av AdBlue ligger på 4-8% av dieselforbruket. Bruk av AdBlue reduserer vanligvis drivstoff forbruket. Besparelsen varierer, kontakt leverandøren av kjøretøyet.

AdBlue og diesel – ja takk begge deler

Skanska har tatt i bruk container med Adblue i oppvarmet rom på prosjektet E18 Bommetad-Farrsieidet, hvor de har brukt sin mobile knuseenhet. Les mer om denne saken her: klikk her!

adblue container

HMS

AdBlue er en væske som ikke forurenser og er ikke farlig, men må ikke drikkes. Ved søl, rens og vask med vann. AdBlue lukter stram ammoniakk i konsentrert form og fortynnes raskt i luft. AdBlue er ikke brannfarlig. Følg leverandørens HMS-datablad

Vi har et bredt utvalg av tanker for oppbevaring av AdBlue: Se vårt utvalg av transporttanker og stasjonære AdBluetanker.

Ta kontakt og vi hjelper deg med en løsning for ditt behov!