Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Hvilken type bioolje skal du velge?

bioolje vs oljefyring

1. januar 2020 ble forbudet for fyring med fossil fyringsolje iverksatt. Som følge av dette har vi mottatt mange henvendelser fra forbrukere som prøver å orientere seg om de ulike alternativene innen fyring. Vi ønsker derfor på et generelt grunnlag å dele de rådene vi gir når kundene tar kontakt med oss.

Nytt varmeanlegg eller bygge om et eksisterende?

Vårt viktigste råd om dette er å tenke langsiktig. Du regner sikkert med å bruke varmeanlegget etter investeringen i flere tiår framover i tid. Spørsmålet om hvorvidt det kommer avgifter på den eller den type bioolje fra politikerne nå i 2020, er en svært kortsiktig betingelse.

Hva styres literpris på fyringsolje av?

Literprisen for fyringsolje styres av flere ulike forhold.

1. Type bioolje
2. Avgiftsnivået som besluttes politisk
3. Tilgangen til den aktuelle råvaren
4. Etterspørselen fra markedet
5. Teknologisk utvikling innen nye varianter

Det mest aktuelle alternativet til bioolje som energibærer er kanskje uansett elektrisitet, og der vet vi på sikt at prisen skal opp etter hvert som vi tilknytter oss det europeiske energimarkedet. Da vil bioolje fremstå som et enda mer konkurransedyktig alternativ.

Hvilken type bioolje skal du velge?

Hvis du eventuelt har bestemt deg for bioolje som energibærer så er det viktig å være klar over at dette er et marked med mange ulike kvaliteter, råvarer og tilbydere.

Generelt vil jeg si at hvis du skal bruke den aller laveste kvaliteten på bioolje, og sånn sett ha full fleksibilitet på anlegget ditt fremover i tid, må du investere i tanker og utstyr av topp kvalitet. Fordi de billigste oljene kan inneholde aggressive fettsyrer som gjør at legeringer som messing og galvanisert stål korroderer.

Hvis du vil velge rimeligere tanker og utstyr, eller konvertere ditt eksisterende utstyr, må du akseptere å bruke en bioolje av høyere kvalitet som er bedre kvalitetssikret. F.eks er en olje i henhold til Norsk Standard NS-EN 15940 av typen HVO100 eller 2G Polar trygg å bruke.

10 års erfaring med lagring av 1. generasjons bioolje NS-EN 14214

Markedet har mer enn 10 års erfaring med lagring av 1. generasjon bioolje NS-EN 14214 fra råvaren raps, som har gått fint sammen med plast, glassfiber og legeringer. Snakk med din leverandør av brenner for å få gjort en konvertering til ny type olje.

Med konvertering av brenner og fyring med bioolje av god kvalitet, kan du trygt bruke fyringsoljetank levert av Vera Tank.

Biooljer som er klassifisert i henhold til en teknisk standard

Et generelt råd er at man kun forholder seg til biooljer som er klassifisert i henhold til en teknisk standard, slik at væsken er definert og homogen – lik hver gang.
Og så bør man snakke med opprinnelige leverandører eller installatør av anlegget, for å være sikker på at anlegget tåler den biooljen man tenker å kjøpe.

– Knut Evant, Teknisk leder, Vera Tank

Se vårt utvalg av innendørstanker for bioolje – trykk her!

Andre relevante artikler:

Oljetanken din kan fortsatt brukes

Fra fossil oljefyring til bioolje

 

Ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer ditt behov!