Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Elektronisk overfyllingsvern gir mange fordeler

Mekanisk vs elektronisk overfyllingsvern

Mekanisk overfyllingsvern er et riktig gammelt og godt utprøvd prinsipp for å sikre at tanker ikke overfylles. Et mer moderne alternativ er elektronisk overfyllingsvern, som har mange driftsfordeler ved seg. En betingelse for elektronisk overfyllingsvern er at tankbilen er utstyrt med en mottaker.

Forskrift om håndtering av farlig stoff og Tankforskriften

Å ha overfyllingsvern på tank er beskrevet i både Forskrift om håndtering av farlig stoff og Tankforskriften. Du kan fritt velge mellom mekanisk og elektronisk vern.

Mekanisk overfyllingsvern mindre anvendelig

Mekanisk overfyllingsvern er i ferd med å bli mindre anvendelig som alternativ og fremstår nærmest litt utdatert. Det er flere årsaker til dette:

  1. For det første er dagens tankbiler utstyrt for å fylle med høy hastighet og høyt trykk. 2 og 3-toms overfyllingsvern kan iht. teknisk standard maksimalt motta henholdsvis 650 og 900 l/min i fyllehastighet, og maksimalt fylletrykk 6 bar. En moderne tankbil har kapasitet til å fylle 1200 l/min og med mye høyere trykk, noe som betyr at mekaniske vern står i fare for å bli skadet og ødelagt under fylling.
  2. For det andre er det ikke mulig å oppdage at et mekanisk overfyllingsvern er blitt overbelastet, skadet eller ødelagt før det feiler. Hvis en påfylling avsluttes med et trykksjokk som skader vernet, oppdages ikke det før vernet feiler ved en framtidig påfylling. Kunder tar gjerne kontakt med oss i slike tilfeller hvor utstyr som er skadet som følge av overbelastning. Vi får jevnlig vern i retur med tydelige trykkskader, hvor det nærmest ser ut som om noen har slått et spett ned i vernet ovenfra.
  3. For det tredje er mekanisk overfyllingsvern en sikkerhetsbarriere, som man ikke skal teste eller drifte mot. Et mekanisk vern er ikke konstruert for å tåle gjentatte belastninger som ligger opp mot det maksimale volumstrøm og trykkområdet det er sertifisert for. En eventuell test av mekanisk overfyllingsvern må gjøres under kontrollerte former, på et langt lavere belastningsnivå enn det maksimale. Et vern som har sluttet å fungere har som regel gjort jobben sin. Omtrent slik man kan se på sikkerhetsbarrierer på andre områder som f.eks. en motorsykkelhjelm eller et sikkerhetsbelte.
  4. For det fjerde handler det om tid. Det var vanligere før at en tank ble fylt av en fast sjåfør, som kjente sine kunders tanker og dermed visste hvordan de ideelt skulle påfylles. Med stadig økende krav til effektivitet og raske fyllinger, må vi økende grad også stole på at kvalitetssikringen skjer ved utstyr og systemer, ikke mennesker.

Med bakgrunn i overnevnte anbefaler vi følgende:

  • Sjekk at tankens overfyllingsvarsel fungerer og peil tanken
  • Start så tankfylling rolig og øk påtrykket jevnt innenfor det mekaniske vernets spesifikasjon både med hensyn på fyllehastighet og fylletrykk
  • Når tanker er 80 % full; reduser hastighet og trykk ned, slik at påfylling hurtig kan avsluttes når overfyllingsvarselet gir signal
  • Avslutt påfylling ved signal fra overfyllingsvarselet. Overfyllingsvernet er en sikkerhetsbarriere man ikke skal fylle mot.