Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Containertank med tilgang til både diesel og AdBlue!

Økt behov for fylling av både diesel og AdBlue

Jobber du i anleggsbransjen reiser du normalt mye rundt på ulike prosjekter og lokasjoner over store deler av Norge. Da kan det være at du er avhengig av enkel og sikker tilgang til drivstoff til maskinparken. De fleste anleggsmaskiner, lastebiler og øvrige maskiner har i dag behov for å fylle AdBlue i tillegg til diesel. Det er også et økende krav om drivstoffets renhet ved bruk av nye maskiner med moderne motorer. Dette setter til sammen ekstra krav til løsninger som ivaretar en renslig, sikker, mobil og frostfri lagring av begge væskene.

Krav til barrierer

Transport og lagring av drivstoff og kjemikalier kan være en risiko for mennesker og miljøet. Risikoelementet krever at alle profesjonelle aktører må følge en rekke reguleringer og forskrifter. Overholdes ikke disse, kan konsekvensen være svært alvorlig både økonomisk for tankeier og for miljøet. Et sentralt moment i forskriften er kravet til barrierer, herunder oppsamling av tankvolumet. Dette løses ofte ved å etablere tank med dobbel vegg.

Containerløsning utviklet med kjente entreprenørselskaper

I samarbeid med store kjente entreprenører har vi utviklet en godkjent tankløsning i container som ivaretar lagring av både diesel og AdBlue. Ulike entreprenørselskapene har under utviklingen kommet med mange viktige innspill basert på deres erfaringer, for at vi i dag kan tilby det beste produktet for oppbevaring av diesel og AdBlue i et frostfritt og rent miljø.

Tank i container leveres med full oppsamling av tankens volum. Containerveggene og en skillevegg utgjør oppsamlingskar for innertankens volum. Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse i tanken ivaretar forutsetningen for god dieselhygiene. Løsning leveres med luftavfukter som sikrer tørr luft i container, i tillegg til varmevifte koblet til eget rom for AdBlue. Dette gir gode vilkår for helårsdrift og hindrer at AdBlue væsken fryser.

Både diesel- og AdBlue-tanken er utstyrt med eget pumpesystem for rask og enkel tanking av maskinene og i tillegg kan dieseltanken utstyres med ekstra sugerør og hurtigkobling for uttak til aggregat, brennere og knuseverk.

Containertanken leveres i standard ISO containere i størrelser fra 10-40 fot.

Våre løsninger tilfredsstiller alle gjeldende myndighetskrav som gir tankeier en sikker og godkjent tankinstallasjon.

Fakta om VERA Containertank:

  • Dobbelvegget med full oppsamling av tankvolum
  • Skreddersydd løsning for ditt behov
  • Diesel og AdBlue i samme løsning
  • Luftavfukter, tørr luft i container, ivaretar utstyr
  • Tanksertifikat og gjeldende faremerker
  • Overfyllingsvern og varsel
  • Nivåmåling (maks og min nivåvarsling og fjernpeiling)

 

Andre aktuelle artikler:

AdBlue fryser på anleggsplassene, og hindrer effektiv jobbing!

Alle muligheter med lagring av drivstoff i container!

Tyveri av diesel – stor belastning for entreprenørene!