Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Alle muligheter med lagring av drivstoff i container!

Drivstoff i container gir mange muligheter

Container gir mange muligheter og brukes flittig i bygg – og anleggsbransjen. Bruksområdene er alt fra egen HMS-container, verktøy-container, spisebrakker, forlegninger og oppbevaring av verktøy og utstyr. Løsningen med lagring av drivstoff i container føyer seg godt inn i rekken og gir de beste forutsetninger for sikker lagring og transport av drivstoff.

Kundetilpasset containerløsning

Der du har behov for å tilpasse størrelse på tank, velge drivstoffkvaliteter og sette sammen utstyr etter eget ønske vil container være det beste utgangspunktet. Tankløsningen bygges i en såkalt skipscontainere, en ISO-container med stålgulv, som leveres som HighCube og Standard med en høydeforskjell på ca. 30 cm. Ved å velge HighCube får man økt volumet ved plass til større tanker, som sveises på mål. For å innfri alle myndighetskrav sveises det en skillevegg, som sammen med containerens yttervegger fungerer som oppsamlingskar for drivstofftanken. Øvrige barrierer etableres for påfylling, lufting og øvrige funksjoner på tanken i henhold til de siste krav i forskriftene.

Enkel betjening av containertanken

Ved å samle alt av utstyr, tekniske funksjoner og elektro inne i containeren sikres god beskyttelse av og lang levetid på utstyret. Enkel tilgang til utstyret får du via personaldør i porten,  og egen luke for AdBlue.

Lagring av flere ulike drivstoffvæsker

Lagring av blank og farget diesel, med mulighet for AdBlue-løsning, gjør container-tanken til en komplett løsning der anleggsmaskiner og kjøretøy kan tanke opp med kun ett stopp. Ved bruk av moderne pumper og systemer som registrerer antall liter og tar ID-kontroll, kan du logge alle fyllingene, og få full oversikt og kontroll på forbruk og kostnader fordelt på prosjekt, firma, kjøretøy/maskin eller person.

Godkjent og miljøvennlig diesellagring

Strenge miljøkrav og skjerpende myndighetskrav i Forurensningsforskriften, den såkalte Tankforskriften, påvirker tankeiers lagring og håndtering av drivstoffet. Diesellagring, som reguleres i Tankforskriften, er godkjent når du benytter en container med en sveiset skillevegg og en godkjent innvendig dieseltank produsert etter en anerkjent tankstandard. I tillegg gir det fordel for miljøet at utstyr og koblinger er plassert inne i selve containeren slik at eventuelle lekkasjer, spill og søl vil samles under en spillrist som står over containergulvet.

Med container som utgangspunkt har du alle muligheter for å skaffe en tilpasset løsning med egenskapene som ønskes til prosjektet eller det tanken skal brukes til. Om det er fylling av diesel og AdBlue til maskiner eller buffertank til aggregat eller et knuseverk, vil en container kunne tilpasses og gjøres optimal for et hvert behov. En solid løsning som sikrer effektiv drift og god økonomi i solide varige løsninger.

 

Andre aktuelle artikler:

Containertank med tilgang til både diesel og AdBlue!

Tyveri av diesel – stor belastning for entreprenørene!

AdBlue fryser på anleggsplassene, og hindrer effektiv jobbing!