Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

4 gode råd om valg av tankstørrelse

Vi snakker ofte med kunder som skulle ønske de hadde investert i en større tank når de først gikk til innkjøp av en ny. Mange tror at de sparer penger ved å kjøpe en mindre tank. Erfaringen er at ofte er det ikke så mye penger å spare, og faren kan være at du blir sittende igjen med en dårlig løsning totalt sett. Det er flere områder som det kan være nyttig å ha innsikt om:

  • Bruksvolum er ikke oppgitt tankvolum
  • Sikkerhetsvolum
  • Tankens sugerør
  • Forretningsmodell

Vi deler her noen erfaringer om saken.

 

Hvordan velge riktig tank

1. Bruksvolum er ikke oppgitt tankvolum

De tekniske standarder beskriver at tankvolum skal oppgis som bruttovolum av innertank. Forskriftenes krav forholder seg også til denne størrelsen så det vil alltid være denne størrelsen som er oppgitt på tankskilt, i dokumentasjon og brosjyremateriell. For deg som tankkunde er det viktig å være klar over at dette bruttovolumet er ikke tilgjengelig som bruksvolum av flere årsaker.

 

2. Sikkerhetsvolum

Det stilles krav om sikkerhetsvolum mot overfylling på toppen av tank. Tankbilsjåførene avslutter påfylling ved varsel fra tankens overfyllingsvarsel, og disse skal settes til å varsle så tidlig som 90 % av full tank. Krav til overfyllingsvarsel er forankret i forskrift og danner grunnlag for å avslutte påfyllingen av tanken før de neste sikkerhetsbarrierer kommer i inngrep i form av elektronisk og mekanisk overfyllingsvern.

 

3. Tankens sugerør

Sugerør i tank går gjerne ikke ned til bunn av innertanken av ulike årsaker. For nedgravde tanker er det akseptabelt med en viss defleksjon eller nedbøying av tanktopp, beskrevet i de tekniske standarder for tanken. Ved nedbøying er det fare for at et sugerør kan komme ned på tankbunn og i verste fall skade tanken. En slik skade kan resultere i utett tank med lekkasje på tankens laveste punkt. Derfor må sugerøret heises opp fra tankens bunn tilsvarende tillatt defleksjon.

Av hensynet til kvalitetssikring av drivstoffet er det også ønskelig å heise sugerøret. Da vil vann og partikler som sedimenterer kunne ligge i tankens bunnsone uten fare for å bli sugd opp og fylt på ulike kjøretøy og maskiner sine drivstofftanker.

At man heiser sugerøret noen centimeter opp fra tankens bunn er derfor ikke uvanlig. Dette reduserer også tankens bruksvolum.

 

4. Forretningsmodell

Vi opplever ofte at kunder er nøkterne i sin vurdering av behov for tankvolum. Ofte får man høyere aktivitet enn forutsatt i vurderingene som er foretatt, det kan også være sesongsvingninger med ekstra stor aktivitet i en høysesong.

En større tank gir større fleksibilitet, spesielt ved vurdering av tankens annenhåndsverdi den dagen man eventuelt skal selge den videre.

Viktig er det også å ta høyde for oljeleverandørenes ulike rabattmodeller der man ønsker å kunne ta i mot et visst volum for å få den beste prisen. For å kunne ta i mot det nødvendige volumet og samtidig ha sikkerhet mot å gå tom, må tankens volum nødvendigvis være av en viss størrelse.

Å øke tankvolumet er svært lite kostnadsdrivende. All annen infrastruktur og tankutstyr skal leveres allikevel så det å øke tankvolumet er som oftest en lav kostnad sett i forhold til totalinvesteringen som skal foretas. Mottak, montering og igangkjøring er jo også den samme jobben uavhengig av størrelsen på tankvolumet.

 

 

Ønsker du hjelp til kjøp av riktig tankstørrelse, ta kontakt og vi hjelper deg!