Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

VERA Drivstoffanlegg – nye muligheter i drivstoffmarkedet #1av5

Store endringer de siste 50 årene

Drivstoffmarkedet i Norge har endret seg mye over de siste 50 år. Antall kjeder, antall utsalgssteder, produktmiks og så videre har vært under stor endring. Siste 50 år er det i gjennomsnitt lagt ned en bensinstasjon i uka. Antall kjeder er også redusert og selve drivstoffkvalitetene er endret. Før var det flere ulike bensinkvaliteter, nå er det mangfold innen biodiesel og ulike blandingsforhold av det.

Stor økning i antall biler

I dag har vi nærmere 3 millioner biler i landet. På 60-tallet var det bare et par hundre tusen. Men, blant annet fordi vi har fått biler som går mer effektivt, har det ikke vært så stor økning i drivstoffsalget.

Reduksjon i antall bensinstasjoner i landet

Nå i moderne tid er det kiosksalget som er den viktigste bidragsyteren til fortjeneste på stasjonene. Og det medfører en utfordring for enkelte. Hvis en stasjon befinner seg i et område med lite kundegrunnlag, vil kiosksalget være for lavt til å drifte den bemannede bensinstasjonen, og man har ikke annet valg enn å lukke den. Og det er en effekt vi har sett fra de tradisjonelle kjedene på mange småsteder og bygder rundt om i Norge, og dem er det mange av. Det forklarer mye av reduksjonen i antall bensinstasjoner i landet.

Behov for selvbetjente  bensinstasjoner

Det kan skape et problem, fordi de samme bygdene har traktorer, fiskebåter, og så videre som fremdeles har behov for drivstoff, og som ikke så enkelt kan kjøre til nærmeste by for å tappe drivstoffet sitt. Og her er det behovet for selvbetjente, ubemannede bensinstasjoner kommer inn. Plutselig er det behov og driftsvilkår for å kjøpe seg et Valdres-anlegg fra Vera Tank.

 

Tidligere artikler i denne serien:

VERA Drivstoffanlegg – etablering av selvbetjent bensinstasjon #2av5

VERA Drivstoffanlegg – støtteordninger #3av5

VERA Drivstoffanlegg – alternativer til Valdres-anlegg #4av5

VERA Drivstoffanlegg – anskaffelse av Valdres-anlegget #5av5

 

Ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer ditt behov!