facebook_pixel

Ny tankforskrift!

Meld deg på nyhetsbrev

Tankforskriftens overgangsperiode utløper 31.12.2018!

Forskriften stiller en rekke krav til stasjonære tanker over bakken, og krav til deg som tankeier eller bruker. Et sentralt moment i forskriften er kravet til barrierer, herunder oppsamling av tankvolumet. Dette løses ofte ved å etablere tank med dobbel vegg.

For tanker etablert etter 1. januar 2014 gjelder dette kravet umiddelbart. Merk at en eldre tank som blir flyttet, blir også omfattet av kravet. Men for tanker etablert før 2014 er det en 5 års overgangsperiode til å etablere oppsamling. Overgangsperioden løper ut ved neste årsskifte.

Les mer om lovdata her!
Les Miljødirektoratet sin Veiledning til Tankforskriften her!