Produkter > Tanktilbehør > Måling og varsling

Overfyllingsalarm fløyte

overfyllingsvarsel-floyter-1

Fløyter

overfyllingsvarsel-floyter-103630

Fløyte tankalarm 2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103590

Fløyte tankalarm 1 1/2" 90` aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103161

Fløyte tankalarm 1 1/2 - 2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103160

Fløyte tankalarm 1 1/2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-101085

Fløyte tankalarm 1 1/4"-1 1/2" messing

overfyllingsvarsel-floyter-1

Fløyter

overfyllingsvarsel-floyter-103630

Fløyte tankalarm 2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103590

Fløyte tankalarm 1 1/2" 90` aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103161

Fløyte tankalarm 1 1/2 - 2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-103160

Fløyte tankalarm 1 1/2" aluminium

overfyllingsvarsel-floyter-101085

Fløyte tankalarm 1 1/4"-1 1/2" messing

Varselfløyte

Sørg for en sikker fylleprosess med vårt brede utvalg av varselfløyter, dette gir god kontroll og spillfrie fyllinger.

  • Leveres i ulike dimensjiner
  • Varselnivå justeres etter tankenes utforming
  • Til tank over og under bakken
Å sende en forespørsel er helt uforpliktende

Montering:

 

Fløyte monteres som overfyllingsvarsel på tankens luftestuss på tankens topp. Varselsignalet utløses ved at væskenivået når det tynne fløyterøret som henger under fløyta. Ved behov kan dette fløyterøret forlenges ved å tre over en slange som ender nede på ønsket varselnivå i tanken, eventuelt forkortes til ønsket lengde.

 

Fyllprosedyre:

 

  1. Start fylling. Væskestrømmen inn på tanken presser luft ut av tanken gjennom tankens luftestuss. Du vil høre en fløytelyd fra tankens lufterør.
  2. Stopp fylling når fløytelyd opphører. Opphør av fløytelyd betyr at væskenivået har nådd fløyta.

 

 

                       
Beskrivelse/produktVolum(liter)Høyde(mm)Bredde(mm)Lengde(mm) Diameter(mm) Vekt(kg)
Fløyte tankalarm 1 1/4" 1 1/2" messing (101085) 260
Fløyte tankalarm 1 1/2" 90 grader (103590) 140
Fløyte tankalarm 1 1/2" aluminium (103160) 140
Fløyte tankalarm 1 1/2-2" aluminium (103161) 140
Fløyte tankalarm 2" Aluminium (103588) 260
Se PDF for mål.