Produkter > Tanktilbehør

Mekanisk overfyllingsvern

Meknaisk-overfyllingsvern-1

Overfyllingsvern

Overfyllingsvern type 2" og 3"

Mekanisk overfyllingsvern er et krav når tanken fylles med fast kobling fra tankbilen. Overfyllingsvernet stenger mekanisk når væskenivået når opp til flottøren. Overfyllingsvern ivaretar en trygg og sikker fylling av tanken.

  • Gir sikker fylling av tank
  • Kan monteres ovenfra direkte på tanken
  • Brukes ved fylling med fast kobling
Å sende en forespørsel er helt uforpliktende

Vera Tank kan tilby flere forskjellige mekaniske overfyllingsvern. Disse fungerer som en effektiv barriere mot overfylling. De bør alltid brukes sammen med annen barriere som overfyllingsalarm eller pumpestopp/elektronisk overfyllingsvern. Alle vern må installeres slik at de lukker ved maksimalt 95 % av tankens høyde. Noen overfyllingsvern må installeres med eget adapter og dropprør. Kontakt oss for veiledning vedrørende dette.

 

                       
Beskrivelse/produktVolum(liter)Høyde(mm)Bredde(mm)Lengde(mm) Diameter(mm) Vekt(kg)
Se PDF under dokumenter for mål.