Produkter > Tanktilbehør > Måling og varsling

Telleverk og pulsgiver

Telleverk

Telleverk

Måling for diesel, bensin, olje og AdBlue

Vera Tank leverer et bredt utvalg av telleverk og pulsgivere. Mekaniske og digitale telleverk for måling av forbruk. Pulsgivere til eksterne display og styring mot pumpesystemer. 

Å sende en forespørsel er helt uforpliktende

Et telleverk måler og viser fyllehastigheten. En pulsgiver rapporterer fyllehastigheten i form av et signal. Vi har telleverk og pulsgivere for ulike væsker og ulike fyllehastigheter, de fleste er ovalhjulsmålere. I tabellen over er volum et uttrykk for fyllevolum pr. minutt (fyllehastighet). Diameter er telleverkets tilkobling i tommer.

                       
Beskrivelse/produktVolum(liter)Høyde(mm)Bredde(mm)Lengde(mm) Diameter(mm) Vekt(kg)
K33 mekansik 20-120 - - - 1 0,6
K24 7-120 - - - 1 0,5
K24 AdBlue 5-120 - - - 1 0,4
K24 Bensin 7-120 - - - 1 0,5
K600/3 m/display 10-100 - - - 1 0,5
K600/4 m/display 15-150 - - - 1 1/2 3,2
FMOG 150 15-150 - - - - 1,45
K44 pulsgiver 20-120 - - - 1 0,6
K600/4 pulsgiver 15-150 - - - 1 1/2 3,2
K700 pulsgiver 25-250 - - 2 5,5
K900 pulsgiver 50-500 - - - 3 12
Display til K600/700 og 900 - - - - - 1,2
Se PDF under dokumenter for utfyllende tabell.

Velg tilbehør