facebook_pixel

Ny tankforskrift!

Hva betyr dette for meg som tankeier eller bruker?

OBS: Tankforskriftens overgangsperiode med krav om full oppsamling av tank utløper 31.12.2018!

I 2014 fikk vi en ny tankforskrift, nedfelt i Forurensningsforskriftens kapittel 18.

Se lovdata: https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-06-01-931

Forskriften stiller en rekke krav til stasjonære tanker over bakken, og krav til deg som tankeier eller bruker. Et sentralt moment i forskriften er kravet til barrierer, herunder oppsamling av tankvolumet. Dette løses ofte ved å etablere tank med dobbel vegg.

For tanker etablert etter 1. januar 2014 gjelder dette kravet umiddelbart. Merk at en eldre tank som blir flyttet, blir også omfattet av kravet. Men for tanker etablert før 2014 er det en 5 års overgangsperiode til å etablere oppsamling. Overgangsperioden løper ut ved neste årsskifte.

Ta gjerne kontakt med oss i Vera Tank for mer konkret informasjon om hva du må gjøre for å oppfylle forskriften.

Minner om vår veiledning for stasjonær lagring av diesel.

Se hva vi kan tilby med VERA TANK KOMPETANSE